www.umax.cz
 
  Slovníček pojmů
 
 

SVĚTELNÝ TOK [lumen, lm]
Je tok světla zhodnocený lidským zrakem (citlivost oka je různá pro světlo různých vlnových délek, maxima dosahuje pro vlnovou délku 555nm). V technické dokumentaci datových a video projektorů bývá většinou uváděna jednotka ANSI lm. Standardní způsob pro určení světelného toku dle normy ANSI je tento: obraz je rozdělen na 9 stejných obdélníků. Průměr hodnot osvětlení zjištěných ve středech jednotlivých obdélníků vynásobený celkovou osvětlenou plochou je roven světelnému toku v ANSI lm.

ANSI (American National Standards Institute)
Americký normalizační institut, který stanovil způsob měření světelného toku v jednotkách ANSI lm. Metoda spočívá v rozdělení obrazu na devět stejných obdélníků. Hodnota osvětlení (lx) ve středu každého obdélníka vynásobená jeho plochou (m2) představuje světelný tok (lm) na obdélník dopadající. Součet hodnot světelného toku všech devíti obdélníků je světelný tok celého obrazu vyjádřený v ANSI lm (tento způsob měření byl přijat též do německé normy DIN)

DIGITÁLNÍ ZOOM
Funkce umožňující provádět elektronicky/digitální výřez obrazu a ten několikanásobně digitálně zvětšovat (na rozdíl od optického zvětšování obrazu zde dochází k určitému zhoršení kvality obrazu tzv. ?pixelizaci? obrazu)

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ (KEYSTONE CORRECTION)
Funkce, umožňující v určitém rozsahu eliminovat lichoběžníkové zkreslení promítaného obrazu, ke kterému dochází pokud optická osa projektoru není kolmá k projekční ploše (t.j. pokud je projektor výše nebo níže než plátno). Eliminace zkreslení se dosahuje buď optickou cestou "SHIFT LENS" nebo elektronickou cestou "DIGITAL KEYSTONE CORRECTION".

ZAOSTŘOVÁNÍ (FOCUS)
Dostřování obrazu promítaného projektorem na plochu projekční plochy. V praxi se využívá manuální ostření pomocí ručního pootáčení objektivu nebo motorového, kde objektivem otáčí elektromotor.

KOMPRESE (COMPRESSION MODE)
Postup, umožňující zobrazení signálu, který je z počítače generován s vyšším nebo nižším rozlišením než je rozlišení zobrazovacího LCD prvku / DLP prvku projektoru. Základním principem komprese je vynechání určitého počtu obrazových bodů. Inteligentní komprese - obrazové body jsou vynechávány na základě určitého algoritmu tak, aby výsledná ztráta informace byla vždy co nejmenší.

JAS
kolmá svítivost plošky dělená její velikostí (podíl svítivosti plošky zdroje v daném směru a průmětu této plošky do roviny k danému směru kolmé)

ŽIVOTNOST LAMPY (LAMP LIFE, LAMP REPLACEMENT)
životnost výbojek bývá od 100 do 5000 provozních hodin a je ukončena přerušením vlákna. Zatímco u žárovek zůstává obvykle po celou dobu životnosti světelný tok stejný, u výbojek postupně klesá. Životnost výbojek se proto obvykle uvádí jako počet provozních hodin, po jehož uplynutí světelný tok poklesne na 50% původní hodnoty. Světelný tok výbojek je podstatně větší než u žárovek a mají příznivější teplotu chromatičnosti, jsou však také podstatně dražší. Dnes se používají výhradně výbojky různých typů a výkonů.

ROVNOMĚRNOST (HOMOGENITA, UNIFORMITY) r [%]
Popisuje plošné rozložení dopadajícího světelného toku. Stanovuje se jako podíl maximální a průměrné hodnoty osvětlení na uvažované ploše (100Emax/Eprům). Dle ANSI se stanoví takto: obraz je rozdělen na 9 stejných obdélníků. Emax je hodnota osvětlenosti středního obdélníku, Eprům je průměr hodnot krajových obdélníků.

STROPNÍ PROJEKCE
Projektor je uchycen montážním přípravkem ke stropu místnosti před vlastní projekční plochou. Dle typu projektoru a přípravku může být vlastní obraz promítán stranově vzhůru a zrcadlově.

ŠÍŘKA PÁSMA (Bandwidth)
Rozsah frekvencí, kde je ztráta signálu max. - 3 dB. Pro audio a video signál udává rozsah frekvencí, které konkrétní zařízení zpracuje bez významného zkreslení. Obecně platí, že čím větší šířka pásma, tím lepší kvalita obrazu a zvuku. Pokud prochází signál větším počtem zařízení včetně kabelů, šířka pásma celé signálové cesty je limitována zařízením s nejmenší šířkou pásma

Y, R-Y, B-Y (Color difference signal designation)
Označení pro rozdílové barevné složky video signálu. Y je jasová složka, R-Y je rozdíl mezi červenou a jasovou složkou, B-Y je rozdíl mezi modrou a jasovou složkou

DVI
Digitální grafický výstup Grafický výstup VGA (Video Graphic Adapter) obsahuje číslicově - analogový (D/A) převodník, který převádí číslicový signál z nitra počítače na analogový tak, aby je byl schopen zpracovat běžný "analogový" monitor s vakuovou obrazovkou - CRT. Dnes ovšem existuje celá řada zobrazovacích zařízení, jejichž systém je z podstaty digitální a analogový signál vlastně nepotřebují. Mezi tato zařízení patří například ploché LCD monitory, plazmové displeje a hlavně LCD a DLP projektory.
Při připojení těchto přístrojů se tedy číslicový signál v grafické kartě počítače převádí na analogový, v analogové podobě je veden kabely do zobrazovacího zařízení, kde je nejprve složitě zpracován, a pak opět převeden na číslicový. To vše se samozřejmě neobejde bez určitých nepřesností a chyb, a proto se v obraze může objevit určité rušení či nestabilita.

 

Copyright © 2013 UMAX, Všechna práva vyhrazena.