www.umax.cz
 
  Jak si vybrat
 
 
Která technologie je lepší?
Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá - ani jedna. Dnes nabízené technologie DLP i LCD mají své výhody i nedostatky. Pouze podle svého záměru můžete zvolit vhodnější řešení.
Již tradičně mají LCD projektory kvalitnější barevné podání a pestrost než konkurenční DLP technologie. Podstata je v samotném principu tvorby obrazu. LCD projektory využívají tří barevných panelů pro zobrazení obrazu, kdežto DLP technologie využívá pouze jednoho čipu a rotujícího kolečka s RGB popřípadě "RGB + dark-RGB" barevnými filtry + čité pole pro jasnou bílou. Tato jasně bílá zvyšuje dramaticky kontrastní poměr, až na hodnoty 2000:1. Z tohoto důvodu je rozumné použít DLP projektor k počítačovým prezentacím a tam kde záleží na precizním podání barev volte raději LCD projektor. Ostrost projekce obrazu patří mezi další rozdílnost technologií. Opět zde vede LCD technologie, ale rozdíl je opravdu minimální a běžný uživatel jej při zobrazení snímku prakticky nepostřehne.
 

Mezi nejdůležitější rozdíly musíme zahrnout následující skutečnosti:
- požadujete-li svítivost vyšší jak 2500 ANSI lm musíte volit LCD projektor. U běžně dostupných DLP projektorů je zatím hodnota 2500 ANSI lm stropem.
- LCD projektory trpí ztrátou barevnosti panelů. Tato skutečnost se nejvíce týká modrého panelu. Nutno podotknout, že tato ztráta je ve velkém časovém úseku a vyspělé modely umějí tuto skutečnost do jisté míry kompenzovat.
- Digitální šum nebo-li "duhový efekt" je potencionálním problémem DLP projektorů. Příčinou je samotný princip rotujícího barevného kolečka. Postupným vývojem technologií je však tento problém odstraňován.
- Holý fakt 3 LCD panely versus 1 DMD čip naznačuje, že DLP projektory jsou vždy v kompaktnějším provedení. Ideální pro mobilní prezentace.

 

Jaké potřebuji fyzické rozlišení?
V současnosti jsou na trhu běžně dostupné přístroje s dvěma rozlišeními. První skupinou jsou projektory SVGA a rozlišením 800 x 600 bodů. Tento parametr je vhodný zejména pro počítačové projekce z prezentačních programů typu: MS Powerpoint, Keynote, ... nebo prezentace fotografií. Druhou možností jsou video projekce ve formátu 4:3. Pro formát 16:9 je vhodnější zařízení s tímto formátem rozlišení. Druhou skupinou tvoří projektory XGA s rozlišením 1024 x 768 bodů. Optimálním použitím těchto modelů jsou veškeré projekce vyžadující ostrost a kresbu obrazu. Nejčastěji to bývají profesionální prezentace a simulace, velké tabulky z programů MS Excel, O.O. Calc ,... Video projekce tyto projektory zvládají velice bravurně, navíc je u nich možné použít i formát 16:9. Díky dostatečnému počtů řádků nedochází k velké degradaci kvality obrazu.

  Je parametr světelného výkonu důležitý?
Hodnota svítivosti je udávaná v jednotkách "ANSI lm" vyjadřující průměr měření na šachovnici devíti obdélníků. Obecně by se dalo říci, že čím vyšší je hodnota tím je výsledný obraz jasnější a kvalitnější. Bohužel tak jednoduché to zas není. Kvalitu podání obrazu a výslednou jeho kresbu určují další parametry. K nejvýzmanějším zcela jistě patří kontrast. Jeho čísla udávají poměr mezi světlými a tmavými plochami obrazu a tak i jeho výsledný dojem.

Pro ilustraci je zde přiloženo několik hodnot a jejich využití:
do 1000 ANSI lm: optimální pro domácí kino s nutností zatemnění místnosti a dosažení tzv. "kino-efektu". Vhodné pro skupinu do 10 osob.
1000 - 1500 ANSI lm: projekce pro skupinu 20 osob s omezením přímého slunce a silného umělého osvětlení. Ideální pro mobilní firemní prezentace i jako doplněk konferenčních místností.
1500 - 2500 ANSI lm: výkonnostně vhodné pro výuku a konferenční sály s menšími nároky na zatemnění. Ideální pro skupiny do 100 osob.
více než 2500 ANSI: konferenční sály, auditoria popřípadě kinokavárny či kluby jsou ideálním místem pro výkonné modely s hodnotami nad 3000 ANSI lumenů. Kvalitní obraz je možné zprostředkovat skupinám o počtu 300 osob.

  Je pro mne důležitá hmotnost projektoru?
Hmotnost projektoru je do značné míry relativním pojmem. Majitel automobilu vozícího projektor na zadním sedadle nadhodí "to není ten podstatný parametr". Stejný člověk při přechodu od svého automobilu na místo přednášky může pod tíhou svého 5kg pomocníka změnit názor. Navíc od hmotnosti se do značné míry odvíjí velikost a vybavenost projektoru. Pokud tedy často cestujete, máte putovní projekce, volte model s hmotností do 1,5kg. Budete tak šetřit svoje rameno a místo. Navíc ultra-kompaktní modely jsou vyrobeny z hořčíkových slitin nebo vysoce odolných plastů. Jako univerzální řešení jsou vhodné modely o hmotnostech do 3kg. Modely nad 5kg patří "na strop" jako statické projekční zařízení.

  Jaké jsou nejdůležitější funkce projektoru?
Nejčastěji využívanými funkcemi jsou zajisté volby nastavení parametrů obrazu a barev. K doplňkovým pak bezesporu patří:
Keystone: oprava korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu způsobené rozdílnou polohou os objektivu projektoru a projekční plochy. Každý model je dnes vybaven korekcí podle vodorovné osy, profesionálnější zařízení disponují korekcemi v obou osách.
Freeze: zastavení aktuálně promítaného snímku prezentace z důvodu detailnějšího vysvětlení nebo pouhé atraktivity.
Digital zoom: funkce digitální lupy pro zvětšení detailu snímku prezentace. Posluchačům tak přiblížíte zajímavé části obrazu.
Blank, Mask: nedostižná funkce při změně nebo přepínání zdrojů prezentace. Divák uvidí pouze barevnou plochu, nikoli vaší pracovní plochu se všemi dokumenty či pikantní tapetou.
Mouse: ovládání kurzoru myši pomocí dálkového ovládání. Nebo ještě lépe dvě tlačítka pro posun jednotlivých snímků prezentace vpřed či vzad. Podmínkou je fyzické propojení počítače a projektoru USB kabelem.
Laser: praktická pomůcka zabudovaná do těla dálkového ovladače projektoru. Zobrazením svítícího bodu na snímku přitáhnete pozornost k nejdůležitější části snímku.

  Jaké datové vstupy volit?
Vše je závislé na typu projekce. Ideálním případem je pořízení projektoru se všemi typu vstupů. Což je může být dost finančně náročné. Optimální volbou je myslet dopředu. Kvalitní obraz může být pouze z kvalitního zdroje. Pokud máte na svém stolní či přenosném počítači DVI konektor volte modely s tímto typem vstupu (například model compact LE107 Plus, LX009, LX237,?). Kvalita obrazu dostane zcela jiný rozměr, navíc většina modelů UMAX s tímto rozhraním umožňuje připojit systém bezdrátového přenosu obrazu.

V případě video projekcí volte dle svého zařízení a v tomto pořadí:
- komponentní video (nový standart pro HDTV kvalitu)
- S-video
- Kompozitní video

Poslední řadě neopomínejte důležitost duplicitu datových vstupů a výstup pro externí monitor.

 

Copyright © 2013 UMAX, Všechna práva vyhrazena.